Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej


Uchwała Zarządu PTMS z 25.10.2015 r.

Zakwalifikowani na warsztaty członkowie PTMS, którzy bez przedstawionego Zarządowi usprawiedliwienia w nich nie uczestniczyli, ponoszą pełen koszt kolejnych warsztatów.