Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej


      Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej wyraża zaniepokojenie z powodu wprowadzenie na rynek cytrynianu sildenafilu w dawce 25 mg, dostępnego bez recepty, pod handlową nazwą Maxon Activ1, przez firmę farmaceutyczną Adamed.
      Od roku 1998 cytrynian sildenafilu jest stosowany do objawowego leczenia zaburzeń erekcji i był dostępny wyłącznie na receptę. Z uwagi na jego mechanizm działania, wskazania do stosowania i liczne przeciwwskazania, ordynacja tego produktu leczniczego wymagała bezwzględnej konsultacji lekarskiej.
      W ocenie lekarzy, specjalistów seksuologów, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycyny Seksualnej pogarszający się stan zdrowia polskich mężczyzn, przyczynia się do nasilonego występowania    u nich zaburzeń erekcji. Wprowadzenie na rynek produktu leczniczego Maxon Acticv bez recepty oraz jego agresywna reklama połączona z uruchomieniem kanałów dystrybucyjnych za pośrednictwem internetu oraz kurierów spowoduje, iż droga przeciętnego mężczyzny do gabinetu lekarskiego znacznie się wydłuży, co może spowodować pogorszenie ogólnego stanu zdrowia wywołanego chorobą zasadniczą lub opóźni jej ewentualne rozpoznanie.
      Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej przypomina, iż zaburzenia erekcji w około 70-80% przypadków, mogą być poprzedzającym objawem chorób: serca i naczyń krwionośnych (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby wieńcowej), endokrynologicznych, cukrzycy, urologicznych, neurologicznych i innych, lub być efektem ubocznym działania leków czy przewlekłego stosowania używek.
      Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej przestrzega mężczyzn przed samodzielnym stosowaniem preparatu Maxon Activ bez wcześniejszej konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu, lub u lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych, kardiologa, urologa lub seksuologa. Maxon Acitiv nie jest produktem leczniczym przeznaczonym do leczenia przyczyny zaburzeń erekcji, a jedynie do stosowania celem doraźnej poprawy jakości wzwodu.  Zawarty  w preparacie  cytynian  sildenafilu  wchodząc  w  interakcje z innymi lekami stosowanymi przez mężczyzn, może być przyczyną wystąpienia różnych objawów niepożądanych.
      Zdaniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej wprowadzenie na rynek cytrynianu sildenafilu bez recepty, może przyczynić się, do traktowania tego produktu leczniczego, przez młodzież, jako metody, dodatkowego dopingu seksualnego. W przypadku zażycia cytrynianu sildenafilu, w połączeniu z alkoholem, istnieje realne zagrożenie wystąpienia objawów ubocznych.
      Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej, apeluje o wycofanie preparatu Maxon Activ, jako produktu leczniczego dostępnego bez recepty.