Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

 
Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej z dnia 26 listopada 2016 r.

"Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej udziela Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji w latach 2012-2016".

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w dniu 26 listopada 2016 roku w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd na kadencję 2016-2020.

w składzie:
 • Prezes Zarządu - Andrzej Depko
 • Wiceprezes - Janusz Demetraki-Paleolog
 • Sekretarz - Ryszard Smoliński
 • Skarbnik Zofia Wieczerzak
 • Członek Zarządu - Aleksandra Robacha
 • Członek Zarządu - Sławomir Jakima
 • Członek Zarządu - Aleksandra Krasowska
oraz:

Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Karol Włodarczyk
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Pieprzowska-Białek
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Bojar

i Sąd Koleżeński w składzie:
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Zbigniew Raj
 • Członek Sądu Koleżeńskiego - Romuald Kirstein
 • Członek Sądu Koleżeńskiego - Jerzy Więznowski