Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

 
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej w dniu 26 listopada 2016 roku.

"Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej zatwierdza dokonany wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego".