Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej z dnia 26 listopada 2016 r.

"Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej nadaje tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej prof. Kazimierzowi Imielińskiemu".