Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

 
Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej z dnia 26 listopada 2016 r.

"Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej udziela Zarządowi upoważnienia do zredagowania i skierowania pisma do Ministerstwa Zdrowia dotyczącego stanowiska w sprawie zmian w ustawie o specjalizacjach lekarskich i ustanowienia seksuologii podspecjalizacją".