Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej


Uchwała Zarządu PTMS nr 1/2018
Zarząd PTMS na zebraniu w Białowieży w dniu 26 stycznia 2018 roku przyjął w poczet członków zwyczajnych PTMS
dra Dariusza Kałka i dra Piotra Domisiewicza.
 
Uchwała Zarządu PTMS nr 2/2018
Zarząd PTMS na zebraniu w Białowieży w dniu 26 stycznia 2018 roku przyjął uchwałę dotyczącą opłat za warsztaty w brzmieniu:
"Osoby, które wpłaciły na warsztaty określoną w komunikacie kwotę i nie zgłosiły swojej na nich nieobecności do 14 dni przed ich rozpoczęciem, zobowiązane są do opłacenia pełnego kosztu uczestnictwa". 

Uchwała Zarządu PTMS nr 3/2018
Zarząd PTMS na zebraniu w Białowieży w dniu 26 stycznia 2018 roku przyjął uchwałę:
"Członek PTMS, który wygłasza wykład na warsztatach towarzystwa, jest zwolniony z opłat za uczestnictwo."