Polskie Towarzystwo Seksuologii Medycznej

 
Temat. ABC Zaburzeń Erekcji (ED). Najnowsze informacje.
 
Opieka naukowa i merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka
 
 
19.04 Piątek

16.00-17.00 Powitanie uczestników, przedstawienie idei warsztatów i działalności PTSM - (Jakima)
17.00-18.00 - Anatomia i fizjologia erekcji dr n. med. Ewa Szuster
18-18.30 - Przerwa kawowa.
18.30-19.30 - Zaburzenie erekcji-perspektywa patofizjologiczna dr n. medEwa Szuster
19.30-20.00 - Epidemiologia ED dr n. med. Ewa Szuster
20.00 - kolacja, część dyskusyjno - biesiadna

20.04 Sobota

8.30-9.30 Śniadanie
9.30-10.30 Diagnoza ED
Walory dobrego wywiadu dn. med. Sławomir Jakima
Testy i kwestionariusze
Badania laboratoryjne - co i dlaczego.
10.30.11.30 - Badanie przedmiotowe prof. dr hab. Barbara Darewicz, dn. med. Sławomir Jakima
Badanie fizykalne - co jest istotne
Badanie neurologiczne
Neuroobrazowanie - badanie dopplerowskie przepływów dr Marek Klewar.
Diagnoza i różnicowanie prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
11.30-12.00 - Przerwa kawowa
12.00-12.30 - Farmakologia ED
Krótkie przedstawienie algorytmu farmakologicznego leczenia - świat.
12.30-13.30 - Nowe oblicza inhibitorów PDE5 dAnna Pawlikowska-Gorzelańczyk
13.30-14.15 - dyskusja-moderator prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka
14.30-16.00 - Obiad.
16.00-17.00 - Zaburzenia erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego dr Anna Pawlikowska-Gorzelańczyk
17.00-18.30 - Testosteron w zaburzeniach erekcji. Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe terapii testosteronem prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka
18.30-18.45 - Przerwa kawowa
18.45-20.00 - ED u pacjentów z chorobą otyłościową i nowoczesna terapia choroby otyłościowej prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka
20.00-20.30 - dyskusja
20.30 - kolacja - część dyskusyjno - biesiadna.

21.04 Niedziela

8.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 - ED - psychogenne rozpoznanie i leczenie. Aparaty próżniowe dr n.med. Sławomir Jakima
10.00-11.00 - Problemy leczenia osób transpłciowychdyskusja dr Aleksandra Robacha, dr n. med. Ryszard Smoliński
11.00-12.00 - Podsumowanie warsztatów dyskusja. Zapotrzebowania na przyszłe warsztaty dn. med. Sławomir Jakima